14شب برزيل
5 شب اقامت در ريو دوژانيرو – 4 شب اقامت در فوز دو ايگواسو - 5 شب اقامت در ساو پاولو
پرواز های بین المللی
ترنسفر ورودی از فرودگاه به هتل و ترنسفر خروجی از هتل به فرودگاه

صبحانه .
ترنسفر بین شهری با قطار های سریع السیر و پرواز های داخلی
بیمه مسافرتی.