ویزای آفریقای جنوبی


مــدارك لازم بــرای ویزای آفریقا

اصل گذرنامه با حداقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حركت تور امضاء شده

گذرنامه حتما باید دو صفحه متقابل خالی داشته باشد

فتوكپی از صفحات  گذرنامه جدید  و كپی ویزاهای قبلی آفریقای جنوبی از گذرنامه های قدیمی

 تكمیل فرم مشخصات فردی به طور كامل

قطعه عكس 4×3 رنگی، زمینه سفید و كاملاً از رو به رو

عكس ها باید با خودكار مشكی به لاتین پشت نویسی و امضاء شده باشند

شامل: نام و نام خانوادگی وتاریخ تولد به سال میلادی

ترجمه انگلیسی تمام صفحات شناسنامه مسافرین. كودكان زیر 18 سال باید دو نسخه ترجمه باشد

گواهی اشتغال به كار انگلیسی روی سربرگ شركت با مهر و امضاء یا ترجمه ی پروانه

كسب با ذكر مشخصات مسافر

در گواهی اشتغال به كار باید نام و سمت مسافر ، شماره گذرنامه ، تاریخ شروع به كار ، طول مدت استخدام ،  میزان حقوق  و تاریخ مرخصی مطابق با تاریخ تور ذكر شده باشد (همراه با مهر و امضاء توسط شركت)

ترجمه انگلیسی گواهی تحصیلی از اداره آموزش دانشگاه، دبیرستان و غیره

( كارت دانشجوئی مورد قبول نمی با شد)

پرینت بانكی  انگلیسی  مربوط سه ماهه گذشته

 

در صورتی كه فرزندی قصد مسافرت با یكی از والدین خود را دارد باید حتما" رضایتنامه  كتبی از دیگر

 ولی با ﺗﺄیید دادگستری و وزارت امور خارجه ارائه دهد

 

با توجه به شرایط اخذ ویزای هر كشور ، سفارتخانه مربوطه این حق را برای خود محفوظ می دارد كه از شما مدارك دیگری نیز درخواست نماید