پیکاپ ویزای اقامت و ازدواج انگلستان

زمانیکه مسافر پس از ارائه مدارک با گذر نامه خود به ایران باز می گردد، پس از مدتی که سفارت انگلیس تعیین نموده، یک ایمیل دریافت می کند. محتوای ایمیل به دو حالت می‌تواند باشد


مدارک شما تا 3 روز آینده آماده پیکاپ است
این ایمیل به این معنی است که به شما ویزا تعلق نگرفته و تا سه روزآینده می توانید مدارکی که ارائه کرده اید را از سفارت تحویل بگیرید. برای دریافت مدارک در ایران مسافر ملزم به ارائه مدارک زیر می باشد
1) کپی گذر نامه
2) وکالتنامه امضاء شده
3) رسید سفارت


شما 14 روزفرصت دارید تا گذر نامه خود را به سفارت انگلیس تحویل دهید .
این به این معناست که به شما ویزا تعلق گرفته و شما تا 14 روز آینده باید پاسپورت خود را به سفارت انگلیس در آنکارا یا استانبول تحویل دهید. مسافر باید مدارک زیر را به ایران آنکارا تحویل نماید
1) اصل گذر نامه
2) اصل رسید سفارت
3) وکالتنامه امضاء شده
4) کپی ایمیل سفارت


این مدارک پس از دریافت به آنکارا واستانبول ارسال خواهد شد وپس از یک روز وارد سفارت انگلیس می شود که سفارت پس از 15 الی 20 روز کاری مجددا به مسافر ایمیل ارسال خواهد کرد که مدارک شما آماده تحویل است .پس از دریافت این ایمیل پاسپورت ظرف یک هفته در تهران تحویل مسافر خواهد شد