مدارک موردنیاز جهت اخذ ویزای توریستی انگلستانآدرس سفارت انگلیس ورلد بریدج در آنکارا
Teleperformance Ankara Visa Application Center
Sheraton Business Centre
Noktali sokak
Kavaklidere
0670c

آدرس سفارت انگلیس ورلد بریدج در استانبول 
Mecidiyekoy profileo alisveris merkezi (shopping center)
4.dfloor-visa section (vize bOlUmu)


مدارک مورد نیاز جهت دریافت برگۀ عبور از سفارت ایران در ترکیه 
اصل شناسنامه
اصل کارت ملی
4 قطعه عکس 4*6 رنگی

دریافت برگه ی عبور از آنکارا
متقاضی بعد از تحویل مدارک به سفارت انگلیس با مراجعه به سفارت ایران در آنکارا واقع در آدرس زیر میتوانند برگه ی عبور خود را دریافت نمایند .

Tehran Cad. No. 10, Kavalikdere, Ankara
Tel : (0090 312) 4682820-21 , 4683357

دریافت برگه ی عبور از استانبول
متقاضی قبل از وقت مصاحبه ی انگلیس خود به کنسولگری ایران واقع در آدرس زیر مراجعه میکند و بعد از تحویل مدارک بهسفارت انگلیس ( TelePerformance )برای دریافت برگه ی عبور دوباره به کنسولگری ایران مراجعه میکند .

Ankara Caddesi No. 1 Cagaloglu/Istanbul
Tel : (0090 212)5138230,5138231,5138232,5138233