پیکاپ پاسپورت در اصل به معنای ارسال پاسپورت و مدارک به سفارت , دریافت از سفارت و تحویل آن به مسافر می باشد و تضمینی جهت الصاق ویزا در پاسپورت را عهده دار نمی باشد .

روزهای تعطیلی سفارت آمریکا در دوبی : جمعه ها و شنبه ها
سفارت آمریکا در ابوطبی : فقط روزهای یکشنبه و سه شنبه مدارک را دریافت میکند


پیکاپ پاسپورت آمریکا از دبی

هر شخص پس از اتمام مصاحبه با سفارت آمریکا ممکن است موفق به اخذ یکی از برگه های زیر شود

برگه سفید

نشان دهنده این است که فرد در همان روز مصاحبه reject شده است .

برگه زرد

احتمال ویزا دهی حدود 70 % است . در این حالت شخص مصاحبه شونده باید به وسیله شماره ثبت شده بر روی برگه زرد و یا کد DS 160 پروسه FBI CHECK خود را پیگیری نماید. هنگامی که این پروسه به آخر رسید .سفارت اجازه پیکاپ را برای
مسافر صادر می کند .

برگه صورتی

احتمال ویزا دهی 95 % است و بنا بر صلاحدید سفارت نیازی به FBI CHECK نیست .

دارندگان برگه صورتی باید هر چه زودتر ( حد اکثر 1 سال پس از تاریخ مصاحبه ) برای پیکاپ اقدام کنند. البته فرصتی 6 ماهه به این افراد داده می شود . در صورت دیر کرد در ارسال پاسپورت ممکن است پاسپورت با برگه زرد برگردد . دارندگان برگه زرد ( حد اکثر 90 روز پس از تاریخ مصاحبه ) باید برای پیکاپ اقدام کنند .

پیکاپ پاسپورت آمریکا در دوبی به دو دسته تقسیم می شود
پیکاپ پاسپورت برای مسافرینی که مصاحبه آنها قبل از سال 2013 می باشد.پاسپورت این دسته از مسافرین مستقیما به منشی سفارت تحویل می شود .
پیکاپ پاسپورت برای مسافرینی که مصاحبه آنها از آغاز سال 2013 به بعد می
باشد. این دسته از پاسپورتها به امپوست تحویل می شود .


مدارک مورد نیاز
مدارک لازم برای پیکاپ آمریکا در دوبی مستقیما به نوع ویزای درخواستی مرتبط می باشد

ویزای B1 , B2
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
برای ویزای B1 ارسال دعوت نامه کنگره نیز توصیه می شود .

ویزای F1 , F2
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگهI-20
کپی I-901
کپی برگه ADMISSION LETTER
ایمیل LATE ARRIVAL ( در صورت لزوم )

ویزای J1 , J2
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگه DS-2019 یا DS-7002
کپی I-901

ویزای M1 M2
مدارک مشابه با ویزای F1 , F2

ویزای I
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی PRESS ID که کارفرما صادر کرده است .
نامه کارفرما که مدت اقامت , دلیل سفر و موقت یا دائم بودن همکاری را شرح داده است .

ویزای H1-B
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگه I-129
کپی برگه I-797 A
PETITION NUMBER
دعوت نامه شغلی

ویزای E
اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه
برگه تائیدیه قرار ملاقات ( APPOINTMENT CONFIRMATION )
کپی برگه