پیکاپ پاسپورت در اصل به معنای ارسال پاسپورت و مدارک به سفارت , دریافت از سفارت و تحویل آن به مسافر می باشد و تضمینی جهت الصاق ویزا در پاسپورت را عهده دار نمی باشد .


پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا

هر شخص پس از اتمام مصاحبه با سفارت آمریکا ممکن است موفق به اخذ یکی از برگه های زیر شود

برگه سفید


نشان دهنده این است که فرد در همان روز مصاحبه reject شده است .

برگه زرد

احتمال ویزا دهی حدود 70 % است . در این حالت شخص مصاحبه شونده باید به وسیله شماره ثبت شده بر روی برگه زرد و یا کد DS 160 پروسه FBI CHECK خود را پیگیری نماید. هنگامی که این پروسه به آخر رسید .سفارت اجازه پیکاپ را برای مسافر صادر می کند .

برگه صورتی

احتمال ویزا دهی 95 % است و بنا بر صلاحدید سفارت نیازی به FBI CHECK نیست .

دارندگان برگه صورتی باید هر چه زودتر ( حد اکثر 1 سال پس از تاریخ مصاحبه ) برای پیکاپ ویزای آمریکا در آنکارا اقدام کنند. البته فرصتی 6 ماهه به این افراد داده می شود در صورت دیر کرد در ارسال پاسپورت ممکن است پاسپورت با برگه زرد برگردد. دارندگان برگه زرد ( حد اکثر 90 روز پس از تاریخ مصاحبه ) باید برای پیکاپ اقدام کنند .


مدارک مورد نیاز

مدارک لازم برای پیکاپ ویزای توریستی آمریکا در آنکارا

اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه محضری
اصل شناسنامه
فرم DS-160


مدارک لازم برای پیکاپ ویزای دانشجویی آمریکا در آنکارا

اصل پاسپورت
برگه زرد یا صورتی
وکالت نامه محضری
اصل شناسنامه
فرم DS-160
سه کپی از برگه ی I-20