ساعات کاری شرکت خدمات مسافرتی رهیابان تعطیلات به شرح زیر میباشد :


ارایه هرگونه خدمات

از شنبه تا چهارشنبه

ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر


پنجشنبه و جمعه شرکت تعطیل میباشد.